Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technika

Zamawiana liczba książek:

Uwarunkowania techniczno-technologiczne oceny siewników uniwersalnych i specjalnych w aspekcie równomierności wysiewu nasion
Uwarunkowania techniczno-technologiczne oceny siewników uniwersalnych i specjalnych w aspekcie równomierności wysiewu nasion
Cena: 33,60 zł
Autor: Markowski Piotr
Liczba stron: 148
Rok wydania: 2017

W monografii przedstawiono efektywność funkcjonowania autorskiego stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny jakościowej siewników uniwersalnych (rzędowych) i siewników specjalnych (punktowych).

Praca składa się z sześciu rozdziałów, w których autor kompleksowo odniósł się do postawionego i zrealizowanego w pracy problemu badawczego. W rozdziale pierwszym scharakteryzował maszynowy siew nasion oraz metody stosowane do oceny siewników. Rozdział zakończył oceną stanu badań nad poprawą efektywności metod i techniki oceny siewników. W rozdziale drugim sformułował problem badawczy, cel i zakres pracy. W dwóch kolejnych rozdziałach opisał budowę i zasadę działania stanowiska badawczego z czterema układami czujników elektronicznych (płytkowego czujnika piezoelektrycznego, czujnika fotoelektrycznego, równoległego układu czujników fotoelektrycznych i krzyżowego układu czujników fotoelektrycznych), omówił źródła błędów stanowiska badawczego oraz przedstawił metodykę badań. W rozdziale piątym zamieścił wyniki badań nad skutecznością rejestracji nasion wysiewanych sekcjami wysiewającymi siewnika uniwersalnego i punktowego oraz wyznaczone wartości wskaźników równomierności siewu nasion. Na podstawie uzyskanych wyników badań autor ocenił proponowane rozwiązania układów pomiarowych, obliczając wskaźniki nierównomierności wysiewu nasion i odnosząc je do wyników uzyskanych na klasycznym stanowisku z taśmą klejową. W rozdziale szóstym autor podsumował uzyskane wyniki badań i porównał je z wynikami prezentowanymi w literaturze. Monografię zakończył wnioskami.


Przedstawione w monografii zagadnienia wpisują się w postępujący w rolnictwie dynamiczny rozwój systemów nadzorowania i kontroli pracy maszyn. Dla osób zajmujących się naukowo lub zawodowo problematyką maszynowego siewu nasion uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do opracowania nowych, doskonalszych metod kontroli i oceny parametrów pracy siewników.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38