Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technika

Zamawiana liczba książek:

Metody wyznaczania geometrycznych parametrów nasion
Metody wyznaczania geometrycznych parametrów nasion
Cena: 23,10 zł
Autor: Anders Andrzej
Liczba stron: 104
Rok wydania: 2019

Obecny rozwój technik pomiarowych pozwala na wykorzystanie co najmniej trzech metod pozyskiwania informacji o parametrach geometrycznych surowców: tradycyjnych, opartych na analizie obrazu oraz opartych na przestrzennych modelach numerycznych. Materiał badawczy wykorzystany w badaniach stanowiły nasiona bobiku, fasoli, gryki, kukurydzy zwyczajnej, łubinu żółtego i pszenicy. Do obliczeń objętości i pola powierzchni z pomiarów bezpośrednich wykorzystano 14 modeli zbudowanych na podstawie brył geometrycznych. Rozpatrywano między innymi następujące modele geometryczne: kula, walec, elipsoida, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, stożek, podwójny stożek, ostrosłup prawidłowy czworokątny, podwójny ostrosłup prawidłowy czworokątny, ostrosłup trójkątny i podwójny ostrosłup trójkątny. Celem pracy jest ocena dokładności trzech wymienionych metod pomiarowych oraz weryfikacja wykorzystywanych modeli geometrycznych nasion w zakresie dokładności podstawowych parametrów geometrycznych. Dodatkowo zmierzono objętość nasion metodą wypornościową, a uzyskane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi pozostałymi metodami. Wymiernym rezultatem prowadzonych badań jest zbudowane modeli brył nasion przeznaczonych do wyznaczania parametrów geometrycznych (pola powierzchni, objętości) na podstawie informacji o ich podstawowych wymiarach (długości, szerokości, grubości). Zaproponowane modele w większości przypadków dają możliwość wyznaczenia w krótkim czasie wymienionych parametrów geometrycznych z błędem poniżej 5%, dlatego są przydatne w badaniach naukowych oraz w procesie projektowania nowych konstrukcji maszyn do obróbki nasion.

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38