Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technika

Zamawiana liczba książek:

Zastosowanie nieniszczącej metody ultradźwiękowej w badaniach nad jakością oliwy z oliwek Extra Virgin
Zastosowanie nieniszczącej metody ultradźwiękowej w badaniach nad jakością oliwy z oliwek Extra Virgin
Cena: 31,50 zł
Autor: Wesołowski Andrzej Janusz
Liczba stron: 78
Rok wydania: 2023

W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania nieniszczącej metody ultradźwiękowej w procesie identyfikowalności oliwy Extra Virgin. Identyfikacja i identyfikowalność wskazują na status produktu określający stan oraz jakość materiałów i produktów. Badania prowadzono na różnych rodzajach oliwy Extra Virgin zakupionej przypadkowo w sieciach handlowych. Pomiary ultradźwiękowe wykonano metodą przejścia, z zastosowaniem dwóch głowic fali podłużnej o częstotliwości 2 MHz. Wykazano znaczny potencjał metody do identyfikacji dostępnych w kraju oliw Extra Virgin. Stwierdzono również, że zastosowanie metody ultradźwiękowej pozwala na natychmiastowe nieniszczące odróżnienie oliw oznaczonych jako oliwy najwyższej jakości od oliw Extra Virgin o gwarantowanej jakości (premium). Przedstawiono zjawisko histerezy temperaturowej wysokiej jakości oliw, co zwykle nie jest uwzględniane, a ma znaczny wpływ na procesy technologiczne jakim może być poddawana oliwa. Potwierdzono spadek wartości prędkości propagacji ultradźwięków w oliwach Extra Virgin wraz ze wzrostem temperatury, przy czym spadek ten ma inny charakter dla oliw oznaczonych jako tylko Extra Virgin i oliw o gwarantowanej jakości. Nie potwierdzono zależności prędkości propagacji ultradźwięków w oliwach Extra Virgin od ich gęstości. Długotrwałe (ponad 18 miesięcy) przechowywanie takich oliw ma znaczny wpływ na prędkość propagacji ultradźwięków. Stwierdzono ponadto, że metodą z dużą skutecznością można wykrywać dodatek oleju rzepakowego i oleju z pestek winogron, jest jednak nieskuteczna w przypadku dodatku oliwy z wytłoczyn oliwek.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38