Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technologia żywności i żywienia

Zamawiana liczba książek:

Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia a zachowania żywieniowe dziewcząt i młodych kobiet w Polsce
Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia a zachowania żywieniowe dziewcząt i młodych kobiet w Polsce
Cena: 0,00 zł
Autor: Czarnocińska Jolanta, Jeżewska-Zychowicz Marzena, Babicz-Zielińska Ewa, Kowalkowska Joanna, Wądołowska Lidia
Liczba stron: 114
Rok wydania: 2013

Wersja elektroniczna - pobierz


Wskaźniki zdrowia dla ludności w Polsce w porównaniu do wartości średnich dla Unii Europejskiej są wciąż niekorzystne. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, iż zdrowie człowieka zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, takich jak: styl życia, środowisko życia, czynniki genetyczne, działania służby zdrowia.Główną część pracy stanowią oryginalne wyniki badań przeprowadzonych wśród ponad 1000 dziewcząt i młodych kobiet, wybranych z ogólnopolskiej próby reprezentatywnej dla dziewcząt i kobiet w wieku 13-21 lat, co daje podstawę do uogólnienia wyników na skalę ogólnokrajową. W treści pracy zamieszczone zostały liczne komentarze i odniesienia wyników własnych do badań innych autorów, co pozwala uznać to opracowanie za kompendium wiedzy w podjętym zakresie tematycznym.Aktualny brak zainteresowania zdrowiem może mieć w przyszłości przykre implikacje, tak więc wyniki tego projektu powinny być szeroko rozpowszechnione i wykorzystywane w przygotowaniach programów profilaktyki żywieniowo-zdrowotnej w kraju [...].Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38