Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technologia żywności i żywienia

Zamawiana liczba książek:

Mleczarstwo, t. 1
Mleczarstwo, t. 1
Cena: 42,00 zł
Autor: Ziajka S. (red.)
Liczba stron: 388
Rok wydania: 2008
Oto drugie wydanie Mleczarstwa, które ukaże się w trzech tomach. Podręcznik poszerzono o treści, uwzględniające aktualny stan wiedzy z zakresu pozyskiwania i przetwórstwa mleka. W pierwszym tomie zawarto podstawową wiedzę o mleku i procesach przetwórczych. Dodatkowo zamieszczono rozdział „Białka mleka jako źródło bioaktywnych peptydów”, mając na uwadze żywność funkcjonalną, która zapewne będzie niebawem produkowana na skalę¬ przemysłową. Rozwój wiedzy o żywności funkcjonalnej stanowi jeden z ważnych przyszłościowych kierunków badań podstawowych i aplikacyjnych z zakresu mleczarstwa. W tomie drugim przedstawiono zagadnienia technologiczne głównych grup produktów mleczarskich z uwzględnieniem podstawowej, aktualnej wiedzy. W tomie trzecim podjęto następujące zagadnienia: opakowalnictwo, zagospodarowanie produktów ubocznych, mycie i dezynfekcja, wyposażenie techniczne, gospodarka energią, opracowywanie nowych wyrobów, systemy zarządzania jakością, marketing. Podręcznik jest adresowany do studentów kierunków: technologia żywności, towaroznawstwo, medycyna weterynaryjna, a także do personelu inżynieryjno-technicznego zakładów mleczarskich, pracowników nadzoru weterynaryjnego, ośrodków doradztwa rolniczego itp. Studenci i wszyscy zainteresowani, pragnący specjalizować się w zakresie przetwórstwa mleka, powinni traktować informacje zawarte w niniejszym podręczniku akademickim jako punkt wyjścia do dalszego, bardziej dogłębnego studiowania szybko zmieniającej się wiedzy o mleku i mleczarstwie.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38