Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technologia żywności i żywienia

Zamawiana liczba książek:

Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce
Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce
Cena: 18,90 zł
Autor: Wądołowska Lidia
Liczba stron: 142
Rok wydania: 2010

Jeść czy nie jeść? Oczywiście jeść! Jedzenie jest konieczne, by organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Jednak problem nie tkwi w jedzeniu, ale w prawidłowym odżywianiu.

Jak pisze Lidia Wądołowska „żyjemy coraz dłużej [...] coraz więcej mieszkańców rozwiniętych krajów świata cieszy się w miarę dobrym zdrowiem przez dużą część swojego życia. Te sukcesy zawdzięczamy m.in. poprawie higieny i warunków bytowania, lepszej dostępności do dobrej jakości wody, rozwojowi medycyny [...]".

Prezentowana publikacja jest ze względu na kompleksowe ujęcie zagadnienia żywieniowych zagrożeń zdrowia Polaków unikalna na rynku wydawniczym. Charakteryzując sytuację zdrowotną w Polsce i na świecie, autorka uwzględniła zróżnicowanie geograficzne czynników ryzyka występowania chorób i na tym tle przedstawiła problemy żywieniowe poszczególnych grup populacyjnych, również tych o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Ważną częścią pracy jest rozdział ukazujący perspektywy zagrożeń zdrowia w Polsce na tle żywieniowym. W pracy zawarto liczne zestawienia, rysunki poglądowe. Publikację zamyka obszerna bibliografia.

Jest to wydawnictwo, po które sięgnie z pewnością szeroki krąg czytelników ze względu na jego wartość merytoryczną i poznawczą.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38