Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technologia żywności i żywienia

Zamawiana liczba książek:

Zjawiska elektryczne w produkcji i towaroznawczej ocenie jakości mięsa
Zjawiska elektryczne w produkcji i towaroznawczej ocenie jakości mięsa
Cena: 2,10 zł
Autor: Ryszard Żywica
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2010

Jakość mięsa jako produktu przeznaczonego do spożycia przez ludzi jest uwarunkowana przede wszystkim jego budową (składem chemicznym, fizycznym i strukturą) związaną głównie z gatunkiem zwierzęcia, z którego pochodzi. Mają na tę jakość także wpływ inne czynniki: przedubojowe, proces samego uboju oraz czynniki poubojowe. Autor zajął się zjawiskami elektrycznymi, które wpływają na żywe organizmy. Książka została podzielona na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej Zjawiska elektryczne zachodzące w żywym organizmie zwierzęcia i po jego uboju scharakteryzowano zjawiska fizjologiczne i fizykochemiczne oraz zachodzące równolegle z nimi w organizmie żywym, bezpośrednio po uboju i w czasie dojrzewania mięsa zjawiska elektryczne, pod względem wykorzystania ich do oceny, kontroli, a przede wszystkim do prognozowania jakości mięsa.

Zjawiska te podzielono na zjawiska naturalnie zachodzące na skutek zamiany energii chemicznej w energię elektryczną oraz wymuszone działaniem energii dostarczonej z zewnątrz. W części drugiej - Zastosowanie zjawisk elektrycznych w produkcji mięsa - scharakteryzowano zjawiska elektryczne zachodzące w mięsie wyłącznie w wyniku dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej. Efektem tych zjawisk jest poprawa jakości mięsa oraz uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych. Książkę zamyka skorowidz pojęć.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38