Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Zamawiana liczba książek:

Sukcjesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka
Sukcjesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka
Cena: 27,30 zł
Autor: Rabczyński Paweł ks. (red.)
Liczba stron: 178
Rok wydania: 2018

Dialog pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Kościołem Polskokatolickim rozpoczął się na mocy decyzji Episkopatu z 27 listopada 1997 r. Kościół Polskokatolicki należy do grupy Kościołów starokatolickich. Siedzibą władz Kościoła jest Warszawa. Zwierzchnikiem Kościoła i przewodniczącym Rady Synodalnej jest bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański. Na rzecz dialogu pracują połączone zespoły obydwu Kościołów. Odbyło się wiele posiedzeń roboczych i zorganizowano kilka sympozjów naukowych.
W grudniu 2017 r. w Elblągu naukowcy z wielu ośrodków uczestniczyli w seminarium „Sukcesja wiary i urzędu biskupa". Owocem tych prac i dyskusji jest niniejsza książka. Dwunastu autorów odniosło się w swoich tekstach do wielu szczegółowych kwestii, które wpływają na budowanie coraz lepszych wzajemnych relacji między Kościołami, a także wyjaśniają zagadnienia trudne czy wręcz kontrowersyjne. Wprowadzenia dokonał bp Marian Błażej Kruszyłowicz. Na temat roli biskupa w Kościele wypowiedział się o. prof. Zdzisław Józef Kijas OFMConv. Obrzędy sakramentu święceń biskupich w Kościele Polskokatolickim opisał ks. mgr Andrzej Gontarek. Ks. dr Paweł Rabczyński przybliżył problematykę sukcesji w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej z 1973 r. O sukcesji w nauczaniu Jana Pawła II traktuje tekst ks. prof. Marka Żmudzińskiego. Ks. prof. Krzysztof Wojtkiewicz omówił temat sukcesji w nauczaniu Benedykta XVI. Problem uznania ważności święceń u anglikanów przez Rzym przybliżył ks. prof. Przemysław Kantyka, natomiast ks. prof. Piotr Majer analizował kwestię sukcesji urzędu biskupiego na podstawie obowiązujących przepisów rzymskokatolickiego prawa kościelnego. O drzewie sukcesji biskupów polskokatolickich napisał ks. prof. Bogdan Ferdek. Prof. Borys Przedpełski odniósł się do problematyki konsekracji biskupów polskokatolickich w 1952 r. Ks. prof. Andrzej Kopiczko omówił wspólnoty starokatolickie na terenie diecezji warmińskiej, ks. dr Piotr Towarek omówił i wyjaśnił symbolikę odznak pontyfikalnych biskupa, a ks. dr Bartłomiej Matczak analizował liturgię święceń kapłańskich w Kościele Rzymskokatolickim.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38