Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Zamawiana liczba książek:

Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych
Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych
Cena: 25,20 zł
Autor: Zellma Anna, Czupryński Wojsław ks., Tryk Hubert ks.
Liczba stron: 138
Rok wydania: 2018

Do podstawowych i zawsze aktualnych zadań Kościoła należy ewangelizacja, polegająca na przepowiadaniu i uobecnianiu Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jednym ze współczesnych sposobów ewangelizowania dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce są rekolekcje szkolne. Coraz częściej postrzega się je jako szansę na ewangelizację nie tylko dzieci i młodzieży, ale także grona pedagogicznego i rodziców, którzy w czasie rekolekcji pełnią funkcje opiekuńcze.
Organizując rekolekcje szkolne, Kościół może docierać z Dobrą Nowiną do szerszego grona odbiorców, zwłaszcza do osób obojętnych religijnie i wątpiących.
Problemem tym zajęli się autorzy reprezentujący różne dyscypliny z obszaru nauk teologicznych, mający nie tylko duże doświadczenie naukowe, ale także pastoralne w zakresie prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych. Wartością pracy jest zatem wypełnienie luki w tym obszarze, a także nachylenie holistyczne w ujęciu wychowania w wierze oraz dowartościowanie współpracy podmiotów (szkoły i Kościoła) zaangażowanych w realizację formacji osobowej i chrześcijańskiej.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38