Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Zamawiana liczba książek:

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim
Cena: 46,20 zł
Autor: Świto Lucjan
Liczba stron: 254
Rok wydania: 2019

Książka ks. Lucjana Świto jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej opracowaniem dotyczącym zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim. Autor nie tylko skupił się na regulacjach prawno-kościelnych, ale także ukazał szerszy wymiar relacji zachodzących między Kościołami i związkami wyznaniowymi. Praca wpisuje się także w obchody pięćdziesiątej piątej rocznicy Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio (Przywrócenie jedności) II Soboru Watykańskiego. Uchwalony 21 listopada 1964 r. dekret stał się dokumentem przełomowym dla zaangażowania Kościoła katolickiego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Książka znajdzie wielu adresatów, wśród nich będą osoby duchowne, ale także studenci prawa czy wyższych seminariów duchownych, a zwłaszcza przedstawiciele różnych Kościołów i związków wyznaniowych. Ze względu na szeroki ogląd tematu z różnych perspektyw wśród czytelników powinni się znaleźć także prawnicy - praktycy i teoretycy.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38