Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Zamawiana liczba książek:

Talent i trud. Potencjał naukowy duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017
Talent i trud. Potencjał naukowy duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017
Cena: 35,70 zł
Autor: Guzewicz Wojciech
Liczba stron: 249
Rok wydania: 2021

Książka przedstawia zarys dorobku naukowego 46 duchownych, którzy w latach 1992-2017 posiadali co najmniej stopień doktora i przynależeli jurysdykcyjnie do diecezji ełckiej. Terminy ad quo i ad quem obejmują lata 1992-2017, tj. pierwsze 25-lecie istnienia diecezji ełckiej (diecezja ta została powołana 25 marca 1992 r.). Kilkuletnia kwerenda zaowocowała pozyskaniem materiałów m.in. na temat życia i działalności naukowej, zdobytych tytułów i stopni naukowych, wykazu publikacji, podstawy bibliograficznej każdej osoby ujętej w tej książce.
W diecezji ełckiej tytuł naukowy profesora udało się zdobyć dotychczas jednemu kapłanowi. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało trzech kapłanów, z kolei stopień doktora - 46 kapłanów pracujących w diecezji ełckiej.
Charakteryzując kierunki badawcze kapłanów diecezji ełckiej, należy stwierdzić, że ich działalność naukowa i pisarstwo dotyczyła głównie zagadnień związanych z historią Kościoła, prawem kanonicznym, filozofią, teologią, katolicką nauką społeczną oraz patrologią. Znamienne jednak, że znacznymi osiągnięciami w tych dziedzinach mogli się poszczycić także księża pracujący na co dzień w duszpasterstwie, traktujący tę działalność jako realizację własnej pasji badawczej i zamiłowań.

 

Fragment Wstępu

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38