Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Zamawiana liczba książek:

Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna
Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna
Cena: 2,10 zł
Autor: ks. Żywica Z.
Liczba stron: 410
Rok wydania: 2006

W pracy poddano analizie narratywnej całą pierwszą Ewangelię kanonu ksiąg Nowego Testamentu, odczytując w niej sposób opowiadania historii ziemskiego Jezusa i Jego Kościoła w Izraelu przez jej ostatniego redaktora, zwanego Mateuszem. Skoncentrowano się przede wszystkim na trzech kwestiach teologicznych: chrystologii, eklezjologii i misjologii ewangelisty oraz Kościoła, jaki reprezentuje i do którego kieruje konkretne rozwiązania niezwykle istotnych dla niego problemów. U podstaw prowadzonych badań leży przyjmowane wśród większości współczesnych egzegetów przekonanie, że Mateusz opowiada historię ziemskiego Jezusa i Jego uczniów na dwóch poziomach: na chronologicznie pierwszym poziomie historycznego Jezusa i uczniów oraz na pozostającym z nim w ścisłym związku poziomie czasu ewangelisty. Na zakończenie pracy autor ustosunkował się do kwestii antyjudaizmu ewangelisty Mateusza. Pracę zamykają streszczenia w języku angielskim i niemieckim oraz obszerna bibliografia.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38