Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Zamawiana liczba książek:

Małżeństwo w świetle dialogu kultur
Małżeństwo w świetle dialogu kultur
Cena: 2,10 zł
Autor: pod red. ks. Władysława Nowaka i ks. Michała Tunkiewicza
Liczba stron: 210
Rok wydania: 2009

Jak napisał w Przedmowie ks. prof. Władysław Nowak: „Dialog zaczyna się w rodzinie. Przez sakramentalne małżeństwo Bóg sam wskazuje i uświęca drogę dialogu". Ta idea przyświeca całej książce. Piętnastu autorów spojrzało na małżeństwo ukazane w różnych aspektach. Ks. Antoni Misiaszek podejmuje problem dialogu w duszpasterstwie polskim, odwołując się do uwarunkowań, w jakich żyje polskie społeczeństwo: politycznych, ekonomicznych, wyznaniowych. Michał Wojciechowski analizuje moralny wymiar małżeństwa, płciowości i posiadania dzieci w odniesieniu do Biblii. Troska o rodzinę jest elementarnym obowiązkiem, a dzieci winne są rodzicom miłość, posłuszeństwo, szacunek, a w podeszłym wieku opiekę. Ks. Bogdan W. Matysiak analizuje biblijną księgę Pieśń nad pieśniami. Odkrywa przed czytelnikiem jej prawdziwe przesłanie: miłość to dar Boga; miłość nigdy nie umiera i nigdy się nie kończy. Ks. Marek Karczewski podjął się trudnej analizy wczesnochrześcijańskiej koncepcji małżeństwa. Podkreśla, że małżeństwo chrześcijańskie ma charakter nierozerwalny i trwa aż do śmierci współmałżonka. Wszystko to, co dzieje się w małżeństwie, odpowiedzialność za jego trwanie czy ewentualnie rozejście się spoczywa tak na żonie, jak i na mężu. Istotą zachowania więzi małżeńskiej jest miłość, ale też i pojednanie. Ks. Marek Żmudziński, analizując Orędzie Episkopatu Polski z 1945 r., wykazuje wagę tego dokumentu dla Kościoła i jego członków. Oprócz tego aktu podkreśla inne dokumenty, które powstały z inicjatywy Kościoła, a których celem było ukazanie małżeństwa jako instytucji religijnej, podległej prawu Bożemu, a nie ustawodawstwu świeckiemu. Ks. Władysław Nowak szczegółowo omawia wybrane rytuały polskie, w których zostały zawarte zasady odnoszące się do obrzędów sakramentu małżeństwa. Ks. Sławomir Ropiak poddaje analizie oprawę muzyczną, która zawsze towarzyszy zawarciu związku małżeńskiego w kościele. Ks. Ryszard Hajduk zajął się kwestią przygotowania do małżeństwa w Kościele katolickim w Boliwii. Omawia rolę i strukturę kursów przedmałżeńskich, które prowadzone są przy parafiach. Ks. Michał Tunkiewicz, podkreślając troskę duszpasterzy i katechetów, przedstawia stan badań dotyczących formacji promałżeńskiej w świadomości młodzieży regionu Warmii i Mazur. S. Jadwiga A. Kalinowska podjęła się ukazania w zarysie wykładni katolickiej nauki o sakramencie małżeństwa na przykładzie tekstów kardynała Stanisława Hozjusza. Marian Pułtuski obszarem analiz objął wypowiedzi Benedykta XVI dotyczące papieskiej wizji małżeństwa w kontekście dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Tomasz Wojnowski omawia status małżeństw mieszanych w pracach synodów polskich po Soborze Watykańskim II. Ks. Andriy Oliynyk zajął się nauczaniem św. Jana Chryzostoma dotyczącym relacji małżeńskich. Ks. Juliusz Krawiecki i ks. Igor Kozankewycz podjęli problem sakramentu małżeństwa kapłana w tradycji Kościoła wschodniego. Książkę zamyka tekst ks. Jacka Jana Pawlika o małżeństwie w islamie. Autor szczegółowo analizuje wzorzec małżeństwa zgodny z Koranem. W refleksji wybiegającej poza temat wiodący pracy, autor pisze ważne zdanie: „W każdym małżeństwie opartym na modelu religijnym kultura zmaga się z religią i często to właśnie kultura jest w tych zmaganiach górą, szczególnie kiedy następuje sekularyzacja i zanik ideałów religijnych [...] Sama wiara i model małżeństwa nie zapewnią harmonijnego rozwoju rodziny. Konieczne jest przede wszystkim zaufanie i wzajemna miłość między partnerami oraz minimum warunków materialnych potrzebnych do jej normalnego funkcjonowania".

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38