Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska

Ekologia. Zeszyt do ćwiczeń (dodruk)
Cena: 16,80 zł

Zeszyt do ćwiczeń Ekologia jest adresowany do studentów kierunku architektura krajobrazu. To zbiór zadań przeznaczonych do samodzielnego wykonywania przez studenta podczas zajęć. Zawarte tu treści obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem biosfery na wszystkich poziomach jej organizacji od najprostszych: osobnika i populacji do najbardziej rozbudowanych: ekosystemu i biosfery. Zeszyt zamyka wykaz obowiązkowej literatury. Dodatkowo w zeszycie zawarto liczne załączniki, które...


Rośliny rolnicze
Cena: 35,70 zł

Skrypt dotyczy szeroko rozumianej biologii roślin uprawnych. Zebrano w nim najistotniejsze zagadnienia z botaniki, fizjologii roślin, chemii rolnej, hodowli roślin, uprawy roli i roślin oraz z towaroznawstwa i przetwórstwa surowców rolniczych.


W pięciu rozdziałach szczegółowo opisano zagadnienia związane z biologią rozwoju roślin: zbożowych (I rozdz.), okopowych i kapusty pastewnej (II rozdz.), bobowych...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38