Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia

Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe
Cena: 23,10 zł

Regionalne rozgłośnie radiowe, niejednokrotnie jako jedyne, poruszają problemy ważne dla społeczności lokalnych. W ramach działalności misyjnej regionalne rozgłośnie Polskiego Radia od wielu lat działają na rzecz zachowania pluralizmu w debacie publicznej oraz gwarantują prawo do demokratycznego wyrażania poglądów.

Prezentowany tom składa się z dwóch części. W pierwszym bloku tematycznym znalazły się teksty...


Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe
Cena: 23,10 zł

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom związanym z procesem przekształcania się oraz dostosowywania radia do nowych sytuacji komunikacyjnych, jakie mają miejsce w drugim dziesięcioleciu XXI w. Całość została podzielona na dwie części: „Teorie nowych mediów a przyszłość dziennikarstwa radiowego” oraz „Rozgłośnie radiowe w międzynarodowym systemie medialnym. Znaczenie i perspektywy”.


Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym
Cena: 21,00 zł

Publikacja przedstawia wyniki badań empirycznych zrealizowanych w latach 2007/2008 na próbie 568 rodziców uczniów trzecich klas gimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Celem podjętych w pracy badań było ukazanie stosunku rodziców legitymujących się zróżnicowanym statusem społeczno-ekonomicznym do edukacji...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38