Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Weterynaria

Zamawiana liczba książek:

Badanie sanitarno-weterynaryjne ryb, skorupiaków i mięczaków
Badanie sanitarno-weterynaryjne ryb, skorupiaków i mięczaków
Cena: 18,90 zł
Autor: Uradziński J., Wysok B., Gomółka-Pawlicka M.
Liczba stron: 71
Rok wydania: 2006
Ryby, skorupiaki i mięczaki stanowią cenne źródło łatwo przyswajalnych białek, tłuszczu, składników mineralnych i witamin. Oprócz walorów odżywczych, żywność powinna bezwzględnie spełniać wymogi bezpieczeństwa zdrowotnego. Jakość zdrowotna mięsa i przetworów z ryb, skorupiaków i mięczaków zależy od wielu czynników, m.in. środowiska naturalnego, warunków hodowli oraz warunków transportu, poszczególnych etapów przetwórstwa, dystrybucji oraz kulinarnego przygotowania. W celu uzyskania produktów o właściwej jakości zdrowotnej konieczne jest wprowadzenie w całym łańcuchu przetwórstwa żywności systemów zapewniających bezpieczeństwo. Badania sanitarno-weterynaryjne zwierząt stanowią bardzo ważny, a wręcz podstawowy warunek w produkcji bezpiecznej żywności. W podręczniku opisano najważniejsze elementy związane z rybactwem śródlądowym i morskim, warunkami połowu, transportu i magazynowania ryb, mięczaków i skorupiaków, zagrożeniami natury biologicznej i chemicznej, badaniami i oceną sanitarno-weterynaryjną wraz z wykazem obowiązujących aktów prawnych, regulujących wszystkie wymienione zagadnienia. Jest to podręcznik dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii sprawujących nadzór nad przetwórstwem rybnym oraz służb sanitarnych odpowiedzialnych za dystrybucję surowców rybnych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38