Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medycyna

Zamawiana liczba książek:

Pulmonologia - od statystyki do opisu przypadku
Pulmonologia - od statystyki do opisu przypadku
Cena: 35,70 zł
Autor: (red. nauk.) Doboszyńska Anna, Ejdys Stanisław
Liczba stron: 198
Rok wydania: 2017

W monografii przedstawiono w ujęciu interdyscyplinarnym różne aspekty pulmonologii. Autorzy, opierając się na bogatym dorobku naukowo-badawczym, przedstawili oryginalne opracowania, które pozwalają lepiej określić i zrozumieć charakter chorób. Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza to nawiązanie do interdyscyplinarnego wymiaru badań i opieki nad chorym pulmonologicznym. Przedstawiono tu informacje o roli oraz rodzaju badań stosowanych w procesie diagnostycznym. Tematykę poszerzono o doniesienia ukazujące pulmonologię w ujęciu statystycznym. W drugiej części omówiono określone studia przypadków, istotne dla pulmonologii choroby układu oddechowego: astmę, POChP i niewydolność oddechową. W części trzeciej autorzy zajęli się analizą innych chorób układu oddechowego z zakresu pulmonologii klinicznej.


Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja wzbudzi zainteresowanie zarówno doświadczonych klinicystów, jak i młodych adeptów sztuki lekarskiej, ułatwi wybór właściwego sposobu leczenia.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38