Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medycyna


Jąkanie w wieku przedszkolnym
Cena: 10,50 zł

Jak podkreślają we Wstępie autorzy, jąkanie jest nadal tematem tabu - „wprawdzie istnieje, ale jest bardzo niechętnie ujawniane". Niepłynność mówienia pojawia się najczęściej między 2. a 3. rokiem życia. Na podstawie badań można stwierdzić, że niepłynność mówienia u małego dziecka może ujawnić się nagle albo stopniowo. Jeśli proces ten ma charakter stopniowy, występują pewne pierwsze symptomy, które mogą być uchwycone przez...


Stuttering in preschool age
Cena: 10,50 zł

Książka przygotowana w języku angielskim.

Jak podkreślają we Wstępie autorzy, jąkanie jest nadal tematem tabu - „wprawdzie istnieje, ale jest bardzo niechętnie ujawniane". Niepłynność mówienia pojawia się najczęściej między 2. a 3. rokiem życia. Na podstawie badań można stwierdzić, że niepłynność mówienia u małego dziecka może ujawnić się nagle albo stopniowo. Jeśli proces ten ma charakter stopniowy, występują pewne pierwsze...


Assessment and self-assessment of stuttering and self-image (Samoocena i ocena jąkania a koncepcja „ja”)
Cena: 15,75 zł

 

Prezentowana monografia dotyczy zjawiska jąkania i podejmuje problem samooceny dokonywanej przez osoby jąkające się. Czytelnik znajdzie w niej zarówno prezentację metody własnej autora, jak i przegląd innych metod, przy pomocy których badać można osoby jąkające się oraz zapozna się z definicyjnymi problemami dotyczącymi tego zjawiska. Zdaniem autora w badaniach pod uwagę należy brać nie tylko opinie specjalistów, ale także samych jąkających się i ich...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38