Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medycyna

Zamawiana liczba książek:

Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny
Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny
Cena: 35,70 zł
Autor: Machinek Marian, Prusak Małgorzata, Zadorożny Tadeusz (red.)
Liczba stron: 217
Rok wydania: 2020

Na temat oświadczenia pro futuro, które ma już prawie pięćdziesięcioletnią historię i które ulegało przez ten czas ewolucji, mówi się raczej niewiele, ponieważ nadal jest to problem żywy i czasami kontrowersyjny. Stąd niniejsza publikacja jest cenna poznawczo i merytorycznie, ponieważ daje ogląd tego problemu z punktu widzenia medycznego, etycznego, teologicznego i prawnego. Autorzy starali się podejść do zagadnienia, uwzględniając swoją wiedzę i bezpośrednie doświadczenie. Oświadczenie pro futuro pozwala poznać zdanie pacjenta wyrażone na wypadek zaistnienia stanu wykluczającego samodzielne podjęcie decyzji. Powinno być ono wyrazem świadomej decyzji pacjenta, a świadomość jest tu rozumiana jako zdolność rozeznania sytuacji. Należy także mieć na uwadze możliwość odwołania oświadczenia pro futuro w każdym czasie i w dowolnej formie.
Redaktorzy tomu wyrażają zatem nadzieję, że tak zarysowany problem stanie się przedmiotem szerszej dyskusji, a także pogłębionej refleksji, zwłaszcza że nie wszystkie aspekty związane z oświadczeniem pro futuro są nadal jasne i doprecyzowane czy zasadne.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38