Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medycyna

Zamawiana liczba książek:

Podstawy praktyki pielęgniarskiej oparte na dowodach naukowych i klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich NANDA-International (NANDA-I)
Podstawy praktyki pielęgniarskiej oparte na dowodach naukowych i klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich NANDA-International (NANDA-I)
Cena: 42,00 zł
Autor: Gutysz-Wojnicka Aleksandra (red. nauk.)
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2022

Dynamiczne zmiany zachodzące w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej przyczyniają się do wzrostu oczekiwań i wymagań stawianych pielęgniarkom. Jednym z nowych wyzwań, przed jakimi stają pielęgniarki i położne, jest konieczność pełnego dokumentowania wykonywanej pracy w taki sposób, aby odzwierciedlony był zarówno zakres i nakład pracy pielęgniarki, jak i obszar jej działań wykonywany samodzielnie, bez zlecenia lekarza, w oparciu o posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo, w związku z wdrożeniem dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej, oczekuje się, że dokumentacja pielęgniarska i stosowane nazewnictwo problemów pielęgnacyjnych będą ujednolicone i zrozumiałe dla innych pielęgniarek i przedstawicieli zawodów medycznych zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Książka Podstawy praktyki pielęgniarskiej oparte na dowodach naukowych z zastosowaniem klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich NANDA-International (NANDA-I) przedstawia aktualny stan wiedzy na temat zasad stosowania procesu pielęgnowania w oparciu o dowody naukowe oraz formułowania rozpoznania pielęgniarskiego w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa. Publikacja ta skierowana jest zarówno do pielęgniarek-praktyków, nauczycieli pielęgniarstwa, jak też studentów kierunku pielęgniarstwo, Pozwoli także na usystematyzowanie i aktualizację wiedzy zawodowej oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się ujednoliconym nazewnictwem, określania zakresu pielęgniarskiej oceny stanu zdrowia i obszaru samodzielnych interwencji pielęgniarskich.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38