Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medioznawstwo

Zamawiana liczba książek:

"Przez region do Europy". Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
"Przez region do Europy". Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
Cena: 44,10 zł
Autor: (red.) Szydłowska Joanna, Żmijkowska Magdalena
Liczba stron: 297
Rok wydania: 2019

Prezentowana publikacja jest wyrazem uznania dla dorobku intelektualnego Profesora Andrzeja Staniszewskiego, współtwórcy olsztyńskiej humanistyki, postaci ważnej dla środowiska naukowego i życia literackiego regionu. Zebrane materiały dokumentują różnorodność obszarów badań humanistyki oraz nauk społecznych w Olsztynie, a także pozwalają ujrzeć ten dorobek naukowy jako rezultat wysiłków kilku pokoleń badaczy, którzy po 1945 roku budowali zręby instrumentarium naukowego w Olsztynie. Czytana w tej perspektywie monografia ukazuje szczególną dramaturgię kontynuacji i korespondencji pewnych wątków badawczych i naukowych fascynacji. Są tu bowiem obszary badawcze szczególnie bliskie Profesorowi, takie jak piśmiennictwo okresu romantyzmu, reportaż, literatura Warmii i Mazur, a wreszcie media. W trzech wyodrębnionych częściach książki znajdują się refleksje dotyczące kondycji współczesnych mediów, życia społeczno-kulturalnego regionu i historii.

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38