Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medioznawstwo

Od serialu telewizyjnego do odserialowych formatów internetowych
Cena: 75,60 zł

W prezentowanej monografii przedmiotem analizy badawczej stały się formaty serialowe, które są częścią mediosfery oraz systematycznie podlegają różnorodnym przemianom formalno-treściowym z powodu dynamicznie zachodzących zjawisk medialnych, jak chociażby triada medialna - transformacja, rekontekstualizacja i remediacja.
Seriale na przestrzeni ostatnich lat to jedne z najważniejszych formatów w mediosferze. Łączą w sobie zarówno...


Valerio Zurlini - liryczny egzystencjalista europejskiego kina
Cena: 48,30 zł

Valerio Zurlini to wybitny włoski reżyser, który wciąż pozostaje mało znany. Zdobywca Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji za „Kronikę rodzinną", o włos od Złotej Palmy w Cannes za „Dziewczynę z walizką" w 1961 r. (przegrał z „Viridianą" Bunuela), znany jest przede wszystkim z „Pustyni Tatarów", niekwestionowanego arcydzieła, genialnej adaptacji egzystencjalistycznej powieści Dino Buzzattiego.

więcej


Metaforyka polskich politycznych gier przeglądarkowych. Konteksty – porównania – analizy
Cena: 65,10 zł

W latach 2005-2013 do Internetu trafiło kilkadziesiąt polskich gier przeglądarkowych o tematyce politycznej. Ich twórcy poszczególne wątki tych aplikacji łączyli z bardzo ważnym kontekstem sytuacyjnym, jakim były m.in. wybory prezydenckie z 2005 i 2010 roku, wybory parlamentarne z 2005 i 2007 roku oraz obrady Sejmu V kadencji. Nawiązywali np. do exposé premiera Donalda Tuska z 2005 roku i sporu o skład delegacji reprezentującej Polskę na...


"Przez region do Europy". Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
Cena: 44,10 zł

Prezentowana publikacja jest wyrazem uznania dla dorobku intelektualnego Profesora Andrzeja Staniszewskiego, współtwórcy olsztyńskiej humanistyki, postaci ważnej dla środowiska naukowego i życia literackiego regionu. Zebrane materiały dokumentują różnorodność obszarów badań humanistyki oraz nauk społecznych w Olsztynie, a także pozwalają ujrzeć ten dorobek naukowy jako rezultat wysiłków kilku pokoleń badaczy, którzy po...


Polskie Italie. Prasowy obraz Włoch początku XXI wieku
Cena: 39,90 zł

W monografii, w kontekście historycznym i kulturowym, przedstawiono prasowy obraz Włoch początku XXI wieku. Za materiał źródłowy posłużyły nieujmowane dotąd w badaniach periodyki wydawane na Półwyspie Apenińskim - „Polonia Włoska. Biuletyn informacyjny" oraz „Nasz Świat. Dwutygodnik informacyjny dla Polaków we Włoszech". Informacje publikowane w analizowanych pismach, choć koncentrują się na teraźniejszości diaspory polskiej w...


Media - Dziennikarze - Odbiorcy. Wybrane zagadnienia z problematyki mediów społecznościowych
Cena: 39,90 zł

We współczesnym świecie coraz większe znaczenie ma komunikacja sieciowa. Instytucje medialne, chcąc nadążyć za zmianami, które wiążą się ze stale rozwijającą się Siecią, chętnie się do niej przenoszą i korzystają z możliwości, jakie dają nowe media. Dlatego też telewizja, radio, prasa, a także sami dziennikarze zakładają konta w mediach społecznościowych i za ich pośrednictwem komunikują się z odbiorcami.


Bułgarska epopeja (1915-1918). Armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji krakowskiego dziennika "Czas". Tom 2. Front salonicki
Cena: 46,20 zł

Krakowski dziennik „Czas", ukazujący się od 1848 r., w znaczący sposób kreował opinię wyższych warstw społeczeństwa polskiego w Galicji. Na łamach czasopisma - określanego jako konserwatywne - bardzo często podejmowano tematykę bułgarską. Zainteresowanie kwestiami bułgarskimi wzrosło po wybuchu I wojny światowej, a od początku 1915 r. zagadnienia te stale gościły na łamach gazety. Wiadomości podawano regularnie i w sposób profesjonalny -...


Bułgarska epopeja (1915-1918). Armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji krakowskiego dziennika "Czas". Tom 1. Kampanie serbska i rumuńska
Cena: 46,20 zł

Krakowski dziennik „Czas", ukazujący się od 1848 r., w znaczący sposób kreował opinię wyższych warstw społeczeństwa polskiego w Galicji. Na łamach czasopisma - określanego jako konserwatywne - bardzo często podejmowano tematykę bułgarską. Zainteresowanie kwestiami bułgarskimi wzrosło po wybuchu I wojny światowej, a od początku 1915 r. zagadnienia te stale gościły na łamach gazety. Wiadomości podawano regularnie i w sposób profesjonalny -...


Sieć: komunikacja, obecność, konsumpcja. Od teorii do pragmatyki użytkowania
Cena: 23,10 zł

Jest to praca zbiorowa młodych adeptów nauki, których zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianego społeczeństwa on-line - podkreśla w recenzji prof. Filip Pierzchalski - [...] wpisuje się w nurt badań STS (Science and Technology Studies), w których analizuje się społeczne konsekwencje rozwoju technologii, w tym narzędzi infokomunikacyjnych. Konceptualizacja tak interdyscyplinarnego i wielowątkowego...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38