Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medioznawstwo

Polskie Italie. Prasowy obraz Włoch początku XXI wieku
Cena: 39,90 zł

W monografii, w kontekście historycznym i kulturowym, przedstawiono prasowy obraz Włoch początku XXI wieku. Za materiał źródłowy posłużyły nieujmowane dotąd w badaniach periodyki wydawane na Półwyspie Apenińskim - „Polonia Włoska. Biuletyn informacyjny" oraz „Nasz Świat. Dwutygodnik informacyjny dla Polaków we Włoszech". Informacje publikowane w analizowanych pismach, choć koncentrują się na teraźniejszości diaspory polskiej w...


Media - Dziennikarze - Odbiorcy. Wybrane zagadnienia z problematyki mediów społecznościowych
Cena: 39,90 zł

We współczesnym świecie coraz większe znaczenie ma komunikacja sieciowa. Instytucje medialne, chcąc nadążyć za zmianami, które wiążą się ze stale rozwijającą się Siecią, chętnie się do niej przenoszą i korzystają z możliwości, jakie dają nowe media. Dlatego też telewizja, radio, prasa, a także sami dziennikarze zakładają konta w mediach społecznościowych i za ich pośrednictwem komunikują się z odbiorcami.


Bułgarska epopeja (1915-1918). Armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji krakowskiego dziennika "Czas". Tom 2. Front salonicki
Cena: 46,20 zł

Krakowski dziennik „Czas", ukazujący się od 1848 r., w znaczący sposób kreował opinię wyższych warstw społeczeństwa polskiego w Galicji. Na łamach czasopisma - określanego jako konserwatywne - bardzo często podejmowano tematykę bułgarską. Zainteresowanie kwestiami bułgarskimi wzrosło po wybuchu I wojny światowej, a od początku 1915 r. zagadnienia te stale gościły na łamach gazety. Wiadomości podawano regularnie i w sposób profesjonalny -...


Bułgarska epopeja (1915-1918). Armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji krakowskiego dziennika "Czas". Tom 1. Kampanie serbska i rumuńska
Cena: 46,20 zł

Krakowski dziennik „Czas", ukazujący się od 1848 r., w znaczący sposób kreował opinię wyższych warstw społeczeństwa polskiego w Galicji. Na łamach czasopisma - określanego jako konserwatywne - bardzo często podejmowano tematykę bułgarską. Zainteresowanie kwestiami bułgarskimi wzrosło po wybuchu I wojny światowej, a od początku 1915 r. zagadnienia te stale gościły na łamach gazety. Wiadomości podawano regularnie i w sposób profesjonalny -...


Sieć: komunikacja, obecność, konsumpcja. Od teorii do pragmatyki użytkowania
Cena: 23,10 zł

Jest to praca zbiorowa młodych adeptów nauki, których zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianego społeczeństwa on-line - podkreśla w recenzji prof. Filip Pierzchalski - [...] wpisuje się w nurt badań STS (Science and Technology Studies), w których analizuje się społeczne konsekwencje rozwoju technologii, w tym narzędzi infokomunikacyjnych. Konceptualizacja tak interdyscyplinarnego i wielowątkowego...


Cena: 27,30 zł

Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 


Przeszłość polskiego autostopu
Cena: 21,00 zł

Podstawowym celem autora książki było ukazanie medialnych i literackich prezentacji zjawiska kulturowego, jakim jest polski autostop.

W rozdziale pierwszym Sz. Żyliński analizuje zjawisko autostopu w odniesieniu do materiałów niepolskich. Kolebką autostopu okazuje się być Wielka Brytania. Ten fenomen rozwoju autostopu pośród Brytyjczyków autor wiąże z niepokojami społecznymi. Wojna utrwaliła te formę...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38