Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medioznawstwo

Zamawiana liczba książek:

Metaforyka polskich politycznych gier przeglądarkowych. Konteksty – porównania – analizy
Metaforyka polskich politycznych gier przeglądarkowych. Konteksty – porównania – analizy
Cena: 65,10 zł
Autor: Babecki Miłosz
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2020

W latach 2005-2013 do Internetu trafiło kilkadziesiąt polskich gier przeglądarkowych o tematyce politycznej. Ich twórcy poszczególne wątki tych aplikacji łączyli z bardzo ważnym kontekstem sytuacyjnym, jakim były m.in. wybory prezydenckie z 2005 i 2010 roku, wybory parlamentarne z 2005 i 2007 roku oraz obrady Sejmu V kadencji. Nawiązywali np. do exposé premiera Donalda Tuska z 2005 roku i sporu o skład delegacji reprezentującej Polskę na obradach Rady Unii Europejskiej w 2008 roku. Odnosili się też do tej sfery życia polityków, która łączy się z moralnością, w tym z prawdomównością i dotrzymywaniem słowa. Krytykowali stosunek rządzących do funkcji i urzędów, a także taktyki oraz strategie kampanijne i wyborcze, czyniące z procesów ustrojowych rywalizację bez zasad i zahamowań. Bez komentarza nie pozostawili również społeczno-kulturowych konsekwencji decyzji politycznych, przeciwstawiając krytykowany konserwatyzm liberalizmowi.
Miłosz Babecki, medioznawca i social media manager, w swojej najnowszej książce omawia 46 tych gier. Dzieli je na dwie grupy. Pierwsza zawiera 24 gry metafory objaśniające, druga składa się z 22 gier metafor ekspresywnych. Autor przedstawia je jako funkcjonalne media szybkiego reagowania dorosłego polskiego społeczeństwa Sieci na ówczesne wydarzenia polityczne. Wyjaśnia, dlaczego są mediami projekcyjnymi, alternatywnymi, kontrhegemonicznymi i pasożytniczymi. Przeprowadza ich drobiazgową analizę metaforologiczną, wspartą elementami analizy transakcyjnej i semiologicznej. Wskazuje, co stanowi ich tworzywo i jaki jest komunikacyjny potencjał tego tworzywa w mówieniu o rzeczywistym świecie. Głównym problemem badawczym czyni metaforyczne powiadamianie, w którym nośnikami przekazów, czyli metafor, są polskie gry przeglądarkowe. Wśród problemów towarzyszących zwraca uwagę na to, czy sposoby obrazowania procesów politycznych oraz uczestniczących w nich aktorów politycznych są komunikatywne, czy nie, oraz czy metafory kreowane z inspiracji nimi są udane, zatem łatwe do dostrzeżenia i zrozumienia, lub może mają status metafor nieudanych - takich, które bardzo trudno rozpoznać i zrozumieć.

Monografia "Metaforyka polskich politycznych gier przeglądarkowych" jest opracowaniem o wyjątkowym charakterze, dotyczącym problematyki dotąd niepodejmowanej. Ma charakter transdyscyplinarny. W gronie jej odbiorców, oprócz medioznawców, komunikologów i
literaturoznawców, mogą się znaleźć osoby zainteresowane tworzeniem wizerunku medialnego, a także ci, których interesuje to, jak można wykorzystać sieć internetową oraz dostępne w niej treści w celach innych niż tylko dostarczanie rozrywki.

 

Spis treści

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38