Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medioznawstwo

Zamawiana liczba książek:

Gloria Victis. Bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne podczas wojen bałkańskich w publikacjach dziennika "Ilustrowany Kuryer Codzienny", t. 1: Wojna z Turcją (1912-1913)
Gloria Victis. Bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne podczas wojen bałkańskich w publikacjach dziennika "Ilustrowany Kuryer Codzienny", t. 1: Wojna z Turcją (1912-1913)
Cena: 84,00 zł
Autor: Rubacha Jarosław
Liczba stron: 184
Rok wydania: 2022

W monografii przedstawiono dzieje Bałkanów (w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch I wojny bałkańskiej aż do jej zakończenia) na podstawie publikacji galicyjskiego dziennika bulwarowego „Ilustrowany Kuryer Codzienny" (założonego w 1910 r. przez Mariana Dąbrowskiego), który po wybuchu konfliktu na Półwyspie Bałkańskim w 1912 r. obszernie relacjonował działania polityczne i militarne w tym regionie. Autor przeanalizował wszystkie numery dziennika, które ukazały się od 29 września 1911 r. (wybuch wojny włosko-tureckiej) aż do 30 września 1913 r. (podpisanie bułgarsko-tureckiego traktatu pokojowego). Następnie doniesienia gazety skonfrontował z opublikowanymi zbiorami dokumentów, pamiętnikami oraz literaturą przedmiotu reprezentowaną przez historiografię: bułgarską, brytyjską, niemiecką, austriacką i rosyjską, w wyniku czego udało się ustalić, że prezentowany na łamach czasopisma obraz polityczny i militarny wojen bałkańskich jest zgodny z ustaleniami historyków zarówno w warstwie faktograficznej, jak i w sferze komentarzy i ocen.
W rozdziale pierwszym zaprezentowano rozwój prasy bulwarowej na świecie oraz zarys historii krakowskiej gazety i zakres zainteresowania jej redaktorów kwestiami bułgarskimi, w kolejnych dwóch przedstawiono w sposób chronologiczny bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne w okresie tworzenia sojuszu bałkańskiego i podczas I wojny bałkańskiej. Monografia została wzbogacona materiałem ikonograficznym oraz aneksami, zawiera również indeksy osób i nazw geograficznych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38