Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medioznawstwo

Zamawiana liczba książek:

Gloria Victis. Bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne podczas wojen bałkańskich w publikacjach dziennika "Ilustrowany Kuryer Codzienny", t. 2: Wojna z sojusznikami (1913)
Gloria Victis. Bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne podczas wojen bałkańskich w publikacjach dziennika "Ilustrowany Kuryer Codzienny", t. 2: Wojna z sojusznikami (1913)
Cena: 84,00 zł
Autor: Rubacha Jarosław
Liczba stron: 186
Rok wydania: 2023

Monografia stanowi drugi tom poświęcony wojnom bałkańskim (1912-1913), w którym autor opisał wydarzenia militarne i polityczne w Bułgarii podczas II wojny bałkańskiej na podstawie publikacji dziennika „Ilustrowany Kuryer Codzienny", dokumentów dyplomatycznych oraz ustaleń historyków i specjalistów. W rozdziale pierwszym dokonano analizy narastającego konfliktu między Bułgarią a jej sojusznikami na tle podziału ziem macedońskich, a także jego wpływu na politykę europejską; w rozdziale drugim przedstawiono przebieg działań wojennych z Serbią i Grecją oraz przebieg agresji rumuńskiej i tureckiej na Bułgarię; w rozdziale trzecim zaprezentowano pertraktacje pokojowe w Bukareszcie i Konstantynopolu oraz ich następstwa. Książka została wzbogacona materiałem ikonograficznym oraz aneksami, zawiera również indeksy osób i nazw geograficznych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38