Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medioznawstwo

Zamawiana liczba książek:

Estetyka a pragmatyka. Estetyczne akty mowy
Estetyka a pragmatyka. Estetyczne akty mowy
Cena: 73,50 zł
Autor: Kiklewicz Aleksander
Liczba stron: 398
Rok wydania: 2023

W drugiej połowie XX w. w naukach humanistycznych zaszły istotne zmiany, polegające m.in. na przekierowaniu badań na aspekt społeczny systemów znakowych, a tym badaniom sprzyjał aktywny rozwój nowego kierunku naukowego - pragmatyki. Jednocześnie w obrębie paradygmatu postmodernistycznego odbywały się zmiany w sztuce, która coraz bardziej otwierała się na nowe formy, z jednej strony - oparte na doświadczeniach codzienności, z drugiej - oparte na nowych technologiach. Przenikanie sztuki i życia objęło prawie wszystkie sfery kultury: marketing, dziennikarstwo, politykę, religię, edukację, naukę. Jako samodzielny kierunek badań naukowych powstała i ukształtowała się mediaestetyka, a problematyka lingwoestetyczna zajęła poważne miejsce w badaniach nad tekstem i dyskursem.

 

Opozycję „estetyka vs. pragmatyka" zastąpiono ujęciem integracyjnym: z jednej strony - badacze szukają odpowiedzi na pytanie, jak estetyczny wymiar obiektów wpływa na ich funkcjonalność oraz ich interpretację pragmatyczną, z drugiej - zwraca się uwagę na to, jak estetyczność jest odkrywana w codzienności, m.in. w codziennej komunikacji językowej. Badaniom tym sprzyja fakt, że coraz częściej dyskursy publiczne realizują się w postaci multikanałowej (intersemiotycznej), a więc końcowy efekt oddziaływania dyskursu zależy od czynników pozawerbalnych, które wpływają na ludzkie emocje, w tym doświadczenie estetyczne.

 

fragment Wstępu

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38