Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Wykorzystanie rachunku kosztów działań w rozliczaniu i kalkulacji kosztów leczenia szpitalnego
Wykorzystanie rachunku kosztów działań w rozliczaniu i kalkulacji kosztów leczenia szpitalnego
Cena: 10,50 zł
Autor: Cygańska Małgorzata
Liczba stron: 92
Rok wydania: 2012

Rozwój technologii medycznych oraz rosnąca złożoność procedur medycznych w kontekście ograniczonych zasobów wzmaga potrzebę kontroli efektywności kosztów ponoszonych w procesie leczenia pacjenta. Z tego względu uwaga osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej coraz częściej kierowana jest na możliwości usprawnienia wykorzystywanych systemów ewidencji i kalkulacji kosztów.


Prezentowana książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym opisano podstawy prawne funkcjonowania i finansowania działalności podmiotów leczniczych oraz wskazano, jaką rolę pełni rachunek kosztów w tych jednostkach. Rozdział drugi poświęcono ewolucji rachunku koszów leczenia szpitalnego ze wskazaniem na zmieniające się akty prawne regulujące tę sferę działalności szpitali. W rozdziale trzecim zaprezentowano autorską koncepcję rachunku kosztów podmiotów leczniczych opartą na rachunku kosztów działań i dostosowaną do aktualnego systemu finansowania świadczeń zdrowotnych. Taka metodyka kalkulacji kosztów w szpitalu pozwala w bardziej obiektywny sposób wyznaczyć koszt leczenia hospitalizowanych pacjentów, udzielanych porad czy wykonywanych procedur medycznych. Umożliwia również ustalenie kosztów realizacji działań niezwiązanych bezpośrednio ze sferą medyczną, ułatwiając podejmowanie decyzji zarządczych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38