Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


1  2  3  4 Następna Ostatnia

Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii
Cena: 5,25 zł

Rolnictwo po integracji Polski z Unią Europejską wymaga wszechstronnych zabiegów dostosowawczych, których upatruje się w tzw. wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Jego istota sprowadza się do tworzenia sprzyjających warunków w zakresie podejmowania nierolniczej działalności gospodarczej. Restrukturyzacja powinna się opierać na traktowaniu rolnictwa i wsi jako integralnej całości obszarów wiejskich (niezurbanizowanych). Spełniają one oprócz...


Zasobowe uwarunkowania strategii konkurencji przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego przed akcesją i po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Cena: 23,10 zł

Głównym celem monografii jest charakterystyka zmian w sposobie konkurowania przedsiębiorstw mleczarskich w Polsce, które dokonały się na przestrzeni 10 lat funkcjonowania na rynku wspólnotowym. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny i dotyczy rozważań na temat strategii przedsiębiorstwa. Rozdział drugi zawiera treści odnoszące się do szeroko rozumianej konkurencyjności przedsiębiorstwa. W...


Inicjatywa JEREMIE jako źródło wsparcia rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego
Cena: 27,30 zł

Inicjatywa JEREMIE jako program, którego specyfika polega na odejściu od wsparcia dotacyjnego na rzecz zwrotnych instrumentów finansowania, odegrała ważną rolę nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale również w województwach, w których została wdrożona. Umożliwiła dojście do środków finansowych podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą i nie posiadały historii kredytowej. To kompendium wiedzy o tej...


Wybrane aspekty sektora ubezpieczeń i dodatkowego oszczędzania emerytalnego
Cena: 25,20 zł

Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce funkcjonuje według zasad gospodarki wolnorynkowej i jest rynkiem stosunkowo młodym, który ma ciągle duże perspektywy rozwoju nie tylko po stronie popytu, ale i podaży. Ubezpieczenia pełnią rolę elementu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie najważniejszych składowych gospodarki jako całości, zapewniając zachowanie...


Instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw
Cena: 2,10 zł

Tytułowa zależność to obecnie istotny element sfery gospodarczej: banki oferują coraz większe pakiety firmom, natomiast firmy korzystają z banków, których usługi najbardziej im odpowiadają. Co zatem liczy się dla właściciela niedużej firmy, gdy wybiera... tylko usługi, bowiem – za autorem książki – na polskim rynku wybór banku mieści się jeszcze w sferze teoretycznej. I o tym m.in. traktuje kolejna praca Andrzeja Sołomy, oparta na badaniach 342 właścicieli...


Kredytowanie w sferze wzajemnej ostrożności i niepewności
Cena: 2,10 zł

Andrzej Sołoma podjął się trudnego zadania analizy zachowań przedsiębiorców korzystających z kredytów, ale także tych, którzy dopiero podejmą taką decyzję, wahają się, rozważają wszelkie „za” i „przeciw”. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej części autor charakteryzuje region warmińsko-mazurski, analizuje przemiany społeczno-gospodarcze, jakim podlega ten obszar i to na tle zmian dokonujących się w...


Komunikacja interpersonalna w biznesie
Cena: 2,10 zł

Książka zawiera cztery rozdziały, w których ukazano, jaki wpływ może mieć komunikacja interpersonalna na osiągnięcie sukcesu na etapach uruchamiania, wzrostu, rozwoju i dojrzałości przedsiębiorstwa oraz kończenia działalności. W rozdziale 1 przedstawiono historyczny kontekst komunikacji, teorie komunikacji, wpływ prawa na relacje interpersonalne i biznesowe negocjacje międzynarodowe. W rozdziale 2 wskazano obszary zastosowań komunikacji w realizacji porozumień biznesowych. Ukazano...


1  2  3  4 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38