Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego
Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego
Cena: 31,50 zł
Autor: Oleksiuk Adam
Liczba stron: 374
Rok wydania: 2012

Książka podejmuje temat ważny zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.Jest rzeczą powszechnie znaną, że kraje, które stwarzają korzystne warunki do wprowadzania innowacji, szybciej awansują na mapie gospodarczej świata. Podstawą konkurencji w XXI wieku jest bowiem nowa technologia produkcji, a nie wydajność parku maszynowego, jak było w minionych wiekach.


Autor postawił sobie za cel identyfikację uwarunkowań i mechanizmów, mających wpływ na tworzenie innowacji. Proces innowacji jest dynamiczny - wiedza i wynalazki tworzone dziś powstają w oparciu o te, które powstały w przeszłości, a korzyści płynące z innowacji często zauważalne są dopiero po pewnym czasie.


Problematyka poruszana w pracy może zainteresować pracowników naukowych, doktorantó w i studentów kierunków ekonomicznych, menedżerów firm innowacyjnych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej,zajmujących się problematyką innowacji i rozwoju gospodarczego.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38