Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne
Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne
Cena: 23,10 zł
Autor: Grzybowska Barbara
Liczba stron: 282
Rok wydania: 2012

W pracy przedstawiono wyniki badań nad regionalną innowacyjnością przemysłu spożywczego w Polsce. Praca ma charakter interdyscyplinarnego studium teoretyczno-empirycznego łączącego kwestie ekonomicznych aspektów innowacyjności z elementami geografii ekonomicznej.


Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy metodycznych aspektów realizacji badań. W rozdziale drugim scharakteryzowano znaczenie innowacji w kolejnych okresach przemian społeczno-gospodarczych. W rozdziale trzecim podjęto zagadnienia związane z przemysłem spożywczym. Natomiast w rozdziale czwartym przedstawiono regionalny wymiar innowacyjności przemysłu spożywczego.


Autorka tą publikacją wpisuje się w nurt dyskusji na temat narodowych i regionalnych systemów innowacji. Ze względu na analizowaną problematykę (innowacyjności i przestrzennej koncentracji przetwórstwa spożywczego) praca ta może być także punktem odniesienia do wypracowania strategii inteligentnych specjalizacji regionów. Jest to nowe podejście do polityki innowacji w Unii Europejskiej, którego ideą jest formułowanie strategicznych celów poszczególnych regionów na podstawie ich mocnych stron.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38