Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Pomiar i prognozowanie koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Pomiar i prognozowanie koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Cena: 27,30 zł
Autor: Warżała Rafał
Liczba stron: 154
Rok wydania: 2012

Cykle koniunkturalne - nieodłączny element funkcjonowania gospodarek całego świata - występowały i nadal występują zarówno w krajach o systemie gospodarki rynkowej, jak i w krajach, które funkcjonują w oparciu o tzw. scentralizowany plan rozwoju gospodarczego. Ze względu na to, że cykliczność jest ściśle powiązana z procesem rozwoju społeczno-gospodarczego, poznanie mechanizmów transmisji wstrząsów pieniężnych na zmiany wartości realnych i ewentualne im przeciwdziałanie lub przynajmniej łagodzenie to zasadnicze zagadnienia polityki gospodarczej.

 

Autor książki przybliża podstawy teoretyczne wyodrębniania współczesnych wahań koniunkturalnych, omawia ilościowe, jak też jakościowe podejście do budowy wskaźników koniunktury oraz prezentuje przykładowe badania tego zagadnienia w ujęciu regionalnym prowadzane w USA, UE oraz w Polsce. W kolejnych rozdziałach charakteryzuje województwo warmińsko-mazurskie jako przedmiot badań oraz opisuje procedurę budowy bieżącego i wyprzedzającego wskaźnika koniunktury dla obszaru Warmii i Mazur. Zakres oceny koniunktury gospodarczej regionu w okresie badawczym, tzn. w latach 2005-2012, koncentruje się wokół sytuacji na regionalnym rynku pracy, zmian produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz rozwoju sytuacji popytowej rynku wewnętrznego i zagranicznego. Na koniec autor dokonał oceny perspektyw w zakresie sytuacji koniunkturalnej z uwzględnieniem pozycji i znaczenia gospodarki regionu na tle kraju oraz sformułował wnioski na podstawie analizy przeprowadzonych badań.

 

Prezentowane opracowanie winno zainteresować zarówno badaczy koniunktury, jak i polityków gospodarczych odpowiedzialnych za prowadzenie polityki regionalnej. Studenci ekonomii zyskają natomiast cenne źródło informacji poszerzające ich teoretyczną wiedzę o badaniach koniunktury, wskazujące równocześnie na konkretne zastosowanie tej wiedzy.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38