Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Społeczne uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw
Społeczne uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw
Cena: 21,00 zł
Autor: Romaniuk Krystyna
Liczba stron: 212
Rok wydania: 2013

Tematykę pracy Krystyny Romaniuk, zatytułowanej Społeczne uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw, stanowi pojęcie obecne do tej pory w polskiej literaturze naukowej jedynie marginalnie. Autorka podejmuje zagadnienie nowe, którego początki sięgają ostatnich dwóch dekad XX w., a w Polsce - lat 90. Książka stanowi kompleksowe opracowanie, które opisuje rozmaite kwestie związane ze zjawiskiem koopetycji zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. Rzetelne i wnikliwe podejście do tematu wyraża się w budowie konsekwentnie prowadzonej, rozbudowywanej i uzupełnianej w każdej części pracy analizy. Jej bazą jest bogaty zbiór fachowej literatury, z której korzystała autorka, jak i własne badania, które w formie case studies przeprowadziła.

 

Na książkę składa się 6 rozdziałów, spośród których pierwsze 4 mają charakter teoretyczny. Każdy z nich opisuje inne kwestie, perspektywy i powiązania koopetycji, wśród których są: typy relacji między konkurentami, charakterystyka koopetycji w tych relacjach i jej szczególne w nich miejsce, podstawy teoretyczne koopetycji w odniesieniu do teorii gier, zasobowej oraz kosztów transakcyjnych, a także kapitał społeczny, uznawany za czynnik kształtujący koopetycję między przedsiębiorstwami. Chociaż rozdziały te dotyczą rozmaitych wątków, wzajemnie się uzupełniają, co prowadzi do powstania rozległego, a zarazem szczegółowego obrazu teoretycznego koopetycji.

 

Rozdział 5 ma natomiast charakter badawczy. Poprzedzony metodologicznym uzasadnieniem, opisuje trzy studia przypadków, które pozwoliły autorce na identyfikację czynników, które skłaniają przedsiębiorstwa do tworzenia relacji koopetycyjnych. Poza przyczynami, wskazuje również korzyści, zagrożenia i warunki trwania lub zakończenia tego typu relacji.

 

W zamykającym pracę rozdziale autorka odwołuje się do opisywanych w pracy case studies i na tej podstawie prezentuje model rozwoju związków koopetycyjnych, który uwzględnia kluczowe czynniki, oraz inne propozycje rozwiązań dotyczących omawianego typu relacji. Jest właściwym domknięciem pracy, która nie tylko podejmuje słabo obecny do tej pory, a jednocześnie bardzo ważny temat, ale stanowi też duże osiągnięcie w zakresie badań nad koopetycją.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38