Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski
Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski
Cena: 25,20 zł
Autor: Nazarczuk Jarosław Michał
Liczba stron: 295
Rok wydania: 2013

Cel prezentowanego opracowania to weryfikacja zależności między potencjałem rozwojowym a dynamiką i strukturą aktywności inwestycyjnej regionów Polski. Jednym z czynników różnicujących regiony jest zgromadzony na ich terenie potencjał rozwojowy, wyrażający pewien unikatowy zbiór zasobów, warunkujący osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego i możliwości tego rozwoju w przyszłości. Regiony zostały opisane także poprzez zróżnicowane przemiany społeczno-gospodarcze, kierunki rozwoju, a także odmienną skalę i strukturę realizowanych inwestycji. Autor przedstawił alternatywny sposób pomiaru dystansu rozwojowego między regionami a obszarem referencyjnym (gospodarką kraju lub wybranym regionem). Problemy, którym poświęcona jest praca, są ciekawe nie tylko z powodu możliwości pogłębienia wiedzy o charakterze teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym - przedstawienia wniosków i rekomendacji przydatnych w celu prowadzenia polityki regionalnej, szczególnie ze względu na inwestycyjny aspekt tej polityki. Książka zainteresuje zapewne działaczy i pracowników samorządowych różnych szczebli, centralnej i wojewódzkiej administracji państwowej, przedsiębiorców, a także pracowników uczelni i studentów takich kierunków, jak: zarządzanie, ekonomia sektora publicznego, gospodarka przestrzenna czy logistyka.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38