Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich
Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich
Cena: 21,00 zł
Autor: Marks-Bielska Renata, Kisiel Roman (red.)
Liczba stron: 160
Rok wydania: 2013

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową instytucją, której główne zadanie to prywatyzacja majątku państwowego w rolnictwie i racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa. W rozważaniach teoretycznych podkreślono wzrost znaczenia wielofunkcyjności terenów wiejskich, scharakteryzowano rolnictwo jako dział gospodarki narodowej, a także strukturę obszarową gospodarstw, podkreślono rolę Agencji w tych pozytywnych tendencjach rozwojowych jako organu administracji publicznej i podmiotu gospodarczego.

Analizy podjętego problemu badawczego dokonano na podstawie literatury przedmiotu, danych statystycznych, obowiązujących aktów prawnych i badań empirycznych. Ankietę skierowano do wszystkich dyrektorów oddziałów terenowych ANR. Badaniami objęto również zarządzających gminami, w których znajdują się tereny inwestycyjne będące własnością ANR w woj. warmińsko-mazurskim. Trzecią grupą docelową byli producenci rolni z woj. warmińsko-mazurskiego.

Podjęto również próbę identyfikacji obszarów współpracy władz lokalnych z ANR i znaczenia Agencji dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Określono miejsca prac urządzeniowo-rolnych i geodezyjnych wśród innych narzędzi wykorzystywanych przez władze lokalne do wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych. Celem kolejnego podjętego zadania badawczego było ukazanie innowacyjnego kontekstu w rozwoju gospodarstw rolnych.

Agencja Nieruchomości Rolnych jako instytucja publiczna ma do odegrania ważną rolę przede wszystkim w zakresie wielofunkcyjnego i zrównoważonego gospodarowania na terenach rolniczych, łącząc interesy współczesnych z potrzebami przyszłych pokoleń.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38