Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Kształtowanie kultury organizacyjnej w administracji publicznej na przykładzie urzędów miast
Kształtowanie kultury organizacyjnej w administracji publicznej na przykładzie urzędów miast
Cena: 23,10 zł
Autor: Siemiński Marek, Krukowski Krzysztof, Szamrowski Piotr
Liczba stron: 175
Rok wydania: 2014
Autorzy omawianej publikacji objęli swoimi badaniami 174 urzędy miast na terenie kraju, zaś szczegółowo przyjrzeli się funkcjonowaniu Urzędu Miasta Olsztyn, kierując w 2012 roku ankiety do jego pracowników. W ocenie respondentów, rolą pracowników jest aktywne poszukiwanie jak najlepszych sposobów zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Natomiast z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyn wynika, że mieszkańcy naszego miasta oczekują dalszej cyfryzacji jego funkcjonowania, zarówno w zakresie realizacji swoich spraw, jak i w kwestii informacji dostępnych za pośrednictwem infolinii czy komunikatora internetowego. Urząd ma działać sprawnie, efektywnie, a od pracowników oczekuje się wskazywania możliwości optymalizacji kosztów, przy zachowaniu standardu wykonywanych obowiązków. W ocenie ankietowanych, obowiązująca w urzędach kultura organizacyjna w największym stopniu zdeterminowana jest przez osobowość prezydenta bądź burmistrza. Jednocześnie z przeprowadzonych badań wynika, że promowane w urzędach wartości wzmocnią filozofię prorynkową, a więc profesjonalizm, szacunek dla klienta, ale także gospodarność i wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania. Jak piszą autorzy, proces urynkowienia postaw w polskich urzędach został zapoczątkowany i – zgodnie ze światowymi trendami – zapewne będzie kontynuowany. Przykład Urzędu Miasta Olsztyn pokazuje, że zmiany te przynoszą wymierne korzyści, nie tylko w postaci lepszej obsługi interesantów, ale również poprzez efektywniejsze pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania miejskich inwestycji, podnoszących komfort i jakość życia mieszkańców naszego miasta.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38