Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim
Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim
Cena: 23,10 zł
Autor: Świgoń Marzena
Liczba stron: 226
Rok wydania: 2015
Dzielenie się wiedzą i informacją, nazywane także wymianą czy przepływem informacji, transferem wiedzy, a niekiedy komunikowaniem się, jest jednym z komponentów procesu zarządzania wiedzą i informacją. Badania w zakresie zarządzania i dzielenia się wiedzą podejmowane są przez przedstawicieli różnych nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych. W monografii wyjaśniono kwestie definicyjne i terminologiczne, opisano różne podejścia i ujęcia tej problematyki obecne w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano przegląd wybranych badań empirycznych, podejmowanych od końca XX w. na świecie (w tym nieliczne w Polsce) m.in. w środowisku biznesu i przemysłu, administracji publicznej, służbie zdrowia oraz akademickim. Znaczną część pracy stanowi raport z badań własnych autorki, których celem było poznanie opinii polskich naukowców, ich postaw i zachowań związanych z dzieleniem się wiedzą i informacją, szczególnie w kontekście nieformalnych rozmów zawodowych. W badaniach wzięło udział ponad półtora tysiąca pracowników naukowo-dydaktycznych reprezentujących różne dziedziny, zatrudnionych w różnych typach uczelni z całego kraju. Zebrane opinie pozwoliły na określenie m.in. tematyki i częstotliwości podejmowanych przez nauczycieli akademickich rozmów, wielkości sieci kontaktów zawodowych, preferowanych miejsc i form, czynników wspierających i utrudniających rozmowy naukowe, narzędzi i technologii wykorzystywanych w procesie dzielenia się wiedzą i informacją. Cennym materiałem z badań są wolne wypowiedzi respondentów, szeroko cytowane w aneksie.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38