Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Cykle koniunkturalne w polskich regionach. Studium teoretyczno-empiryczne
Cykle koniunkturalne w polskich regionach. Studium teoretyczno-empiryczne
Cena: 27,30 zł
Autor: Warżała Rafał
Liczba stron: 308
Rok wydania: 2016

Głównym celem pracy była identyfikacja zjawiska wahań koniunkturalnych w Polsce w ujęciu regionalnym oraz poszukiwanie różnic w ich budowie morfologicznej. Ponadto autor podjął próbę oceny charakteru i stopnia zależności wahań cyklicznych od struktury gospodarczej regionów.

 

Autor podkreśla, że głównym adresatem regionalnych badań koniunktury – poza sferą nauki – powinny być regionalne władze samorządowe. Wydaje się bowiem, że informacje na temat zmian koniunkturalnych w regionach są podstawą do prowadzenia skutecznej i adekwatnej polityki gospodarczej, realizowanej właśnie na szczeblu regionalnym. 


Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38