Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach
Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach
Cena: 23,10 zł
Autor: Krukowski Krzysztof, Siemiński Marek (red.)
Liczba stron: 319
Rok wydania: 2015

Sprawne funkcjonowanie organizacji publicznych wymaga od osób nimi zarządzających stosowania nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania. W teorii i praktyce zarządzania organizacjami publicznymi można spotkać wiele metod i technik stosowanych w organizacjach biznesowych. Jest to tendencja związana ze znanym nurtem zarządzania publicznego New Public Management.


Monografia składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono różne koncepcje i metody usprawniania zarządzania organizacjami publicznymi. Druga dotyczy zarządzania instytucjami badawczo-rozwojowymi. Zwrócono uwagę na znaczenie procesu rekrutacji pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zaproponowano modyfikację tego procesu. Przedstawiono również analizy dotyczące karier zawodowych w uczelniach publicznych.

W trzeciej części przedstawiono organizację publiczną jako podmiot badania klimatu i kultury organizacyjnej w różnych obszarach, między innymi przeanalizowano klimat aksjonormatywności krajowych instytucji publicznych w perspektywie ich społecznej misji. Wszystkie koncepcje przedstawione w opracowaniu opierają się na założeniu, że można, a nawet należy, implikować rozwiązania biznesowe do organizacji publicznych.

W praktyce organizacji publicznych można spotkać wiele takich prób, lecz niekiedy wprowadzenie rozwiązań biznesowych jest bezkrytyczne, prowadzi do skutku odwrotnego, czyli spadku efektywności działania takiej organizacji.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38