Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Ubezpieczenia - aspekty teoretyczne i praktyczne
Ubezpieczenia - aspekty teoretyczne i praktyczne
Cena: 23,10 zł
Autor: Organiściak-Krzykowska Anna, Witkowska Justyna, Pieńkowska-Kamieniecka Sylwia, Stempel Ryszard, Wieteska Stanisław, Szczepański Marek, Bak Joanna, Cicha-Nazarczuk Marlena, Strupczewski Grzegorz, Kraiński Karol
Liczba stron: 134
Rok wydania: 2015

Rynek globalny ma duży wpływ na sektor ubezpieczeniowy, który w zmieniającym się otoczeniu rozwija się systematycznie, odpowiednio reagując na wszelkie zmiany gospodarcze, ekonomiczne i finansowe. Kondycję rynku ubezpieczeniowego kształtuje z jednej strony popyt na usługi ubezpieczeniowe, z drugiej – możliwości finansowe klientów.

 

W kolejnych rozdziałach autorzy przybliżają uwarunkowania kondycji i zatrudnienia w sektorze ubezpieczeń w latach 2004-2013, determinanty popytu przedsiębiorstw na ubezpieczenia, zastosowanie katastrów nieruchomości do oszacowania sum ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolniczych, funkcjonowanie ubezpieczeń sprzętu elektronicznego. Analizują także platformy inwestycyjne jako szczególny rodzaj ubezpieczeń na życie, możliwości rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na tle istniejącej sytuacji w polskiej ochronie zdrowia, bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych. Pracę zbiorową kończą rozważania nad stosunkiem młodych ludzi do dodatkowego oszczędzania emerytalnego w Polsce i na świecie.

 

Monografię można polecić jako literaturę do zajęć z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, gdyż ułatwi studentom ekonomii zdobycie pożądanej wiedzy i kompetencji zawodowych. Może też stanowić interesującą lekturę dla praktyków chcących wykorzystać ubezpieczenia jako narzędzie ograniczające ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38