Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Zasobowe uwarunkowania strategii konkurencji przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego przed akcesją i po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Zasobowe uwarunkowania strategii konkurencji przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego przed akcesją i po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Cena: 23,10 zł
Autor: Romaniuk Krystyna
Liczba stron: 160
Rok wydania: 2015

Głównym celem monografii jest charakterystyka zmian w sposobie konkurowania przedsiębiorstw mleczarskich w Polsce, które dokonały się na przestrzeni 10 lat funkcjonowania na rynku wspólnotowym. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny i dotyczy rozważań na temat strategii przedsiębiorstwa. Rozdział drugi zawiera treści odnoszące się do szeroko rozumianej konkurencyjności przedsiębiorstwa. W rozdziale trzecim autorka m.in. prezentuje uzyskane wyniki badań dotyczące składników potencjału konkurencyjnego, wskazuje na powiązania między tym potencjałem a kreowanymi przewagami konkurencyjnymi przedsiębiorstw mleczarskich, oprócz tego ilustruje skuteczność instrumentów konkurowania na przestrzeni 10 lat. Rozdział czwarty został poświęcony determinantom powodzenia działań konkurencyjnych na wspólnotowej arenie konkurencji, a także prognozowanym i aktualnym kierunkom rozwoju polskich przedsiębiorstw mleczarskich.

 

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38