Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Wybrane aspekty sektora ubezpieczeń i dodatkowego oszczędzania emerytalnego
Wybrane aspekty sektora ubezpieczeń i dodatkowego oszczędzania emerytalnego
Cena: 25,20 zł
Autor: Grzebieniak Andrzej, Pieńkowska-Kamieniecka Sylwia, Przybytniowski Jarosław W.
Liczba stron: 160
Rok wydania: 2016

Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce funkcjonuje według zasad gospodarki wolnorynkowej i jest rynkiem stosunkowo młodym, który ma ciągle duże perspektywy rozwoju nie tylko po stronie popytu, ale i podaży. Ubezpieczenia pełnią rolę elementu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie najważniejszych składowych gospodarki jako całości, zapewniając zachowanie ciągłości działalności gospodarczej oraz tworząc bezpieczne i stabilne warunki funkcjonowania gospodarstw domowych.

W pracy dokonano oceny funkcjonowania wybranych aspektów sektora ubezpieczeń oraz zagadnień związanych z dodatkowym oszczędzaniem emerytalnym. Książka składa się z trzech rozdziałów, mających charakter teoretyczno-empiryczny. W rozdziale pierwszym wskazano na problematykę pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Opisano proces dystrybucji usług ubezpieczeniowych, scharakteryzowano zadania i obowiązki agenta i brokera ubezpieczeniowego. W rozdziale drugim opisano problematykę dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego na okres starości. W rozdziale trzecim zaprezentowano ubezpieczenia pakietowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które dają szanse wszystkim przedsiębiorstwom tego sektora, w tym szczególnie przedsiębiorstwom zakładanym przez młodych i dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą.


Monografia skierowana jest do szerokiego grona teoretyków, praktyków, pośredników finansowych, studentów oraz rozpoczynających pracę, którzy chcą poznać lub uzupełnić nabytą wiedzę z zakresu ubezpieczeń i konieczności dodatkowego oszczędzania emerytalnego.


Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl).

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38