Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Integracja informacji finansowych i klinicznych na potrzeby zarządzania operacyjnygo szpitalem
Integracja informacji finansowych i klinicznych na potrzeby zarządzania operacyjnygo szpitalem
Cena: 39,90 zł
Autor: Cygańska Małgorzata
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2018

Szpitale zajmują szczególne miejsce w systemie opieki zdrowotnej nie tylko ze względu na poziom nakładów finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie, ale przede wszystkim ze względu na charakter i znaczenie realizowanych przez niego zadań. Podstawową i najważniejszą funkcją szpitala jest świadczenie usług zdrowotnych. Jednak ze względu na uwarunkowania historyczne, system finansowania oraz specyfikę działalności, rozwój zarządzania w podmiotach leczniczych był dotąd mniej intensywny i zaawansowany niż w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jednak coraz częściej dobór odpowiednich metod zarządzania szpitalami nabiera szczególnego znaczenia.

Zaprezentowana monografia jest ważnym opracowaniem zwłaszcza dla osób zajmujących się rachunkowością, w tym rachunkiem kosztów szpitali. Autorka dokonała analizy złożonych i specyficznych problemów związanych z rachunkowością szpitali, ale także - co jest walorem tej pracy - wskazała narzędzia analizy kosztów do wykorzystania w praktyce zarządzania operacyjnego szpitali.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38