Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Rynek surowców a ryzyko bankowe (w ujęciu ryzyka rynkowego i kredytowego)
Rynek surowców a ryzyko bankowe (w ujęciu ryzyka rynkowego i kredytowego)
Cena: 33,60 zł
Autor: Włodarczyk Bogdan
Liczba stron: 260
Rok wydania: 2018

Monografia autorstwa Bogdana Włodarczyka dotyczy bardzo ważnej i słabo jeszcze eksplorowanej w polskim piśmiennictwie naukowym problematyki, jaką jest powiązanie ryzyka zmienności cen na rynkach surowcowych (ryzyka surowcowego) z ryzykiem, na jakie narażony jest bank w swojej działalności (ryzyko bankowe). Podjętą w pracy tematykę, jej ujęcie i przedstawienie przez autora, niewątpliwie należy uznać za nowatorską i bardzo wartościową zarówno w ujęciu teorii finansów, jak i aplikacyjnym (praktycznym), co wpływa na bardzo dobry odbiór prezentowanych w książce treści i rozważań.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38