Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Obiektywne i subiektywne wymiary konsumpcji gospodarstw domowych
Obiektywne i subiektywne wymiary konsumpcji gospodarstw domowych
Cena: 44,10 zł
Autor: Grzywińska-Rąpca Małgorzata
Liczba stron: 238
Rok wydania: 2018

Termin „konsumpcja" zajął poczesne miejsce w ekonomii dopiero po wielkim kryzysie lat 1929-1933. Współczesna konsumpcja charakteryzuje się wysokim stopniem nasilenia takich zjawisk i procesów, jak ekologizacja, serwicyzacja, indywidualizacja, homogenizacja, heterogenizacja i in. Dynamiczny rozwój usług spowodował, że w ostatnich dekadach minionego stulecia również konsumpcja stała się przedmiotem wielu analiz w odniesieniu do wielu sfer życia.


Prezentowana paca ma charakter studium teoretyczno-empirycznego. W rozdziale pierwszym przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu zachowań konsumpcyjnych i podjęto próbę systematyzacji determinant, uwzględniono zwłaszcza teoretyczne ujęcie problemu mierników konsumpcji oraz przegląd badań krajowych i zagranicznych z zakresu prowadzonej tematyki.


W rozdziale drugim zajęto się problematyką zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych. W rozdziale trzecim skoncentrowano się na przeglądzie źródeł na temat poziomu dochodów i wydatków gospodarstw domowych. W rozdziale czwartym zaproponowano modele umożliwiające badanie zachowań nabywczych gospodarstw. Natomiast w rozdziale piątym sklasyfikowano omawiane czynniki, przedstawiono autorskie wyniki badań. Ukazano wpływ różnych faz cyklu życia gospodarstw domowych na ich zachowania. Wskazano również zależności pomiędzy uzyskanymi w wyniku analizy wymiarami, do czego wykorzystano analizę korespondencji.

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38