Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia
Cena: 27,30 zł
Autor: Janusz Marcin
Liczba stron: 254
Rok wydania: 2018

W pracy skoncentrowano się na powiązaniach sytuacji mieszkaniowej z poziomem życia w Polsce. Założono, że poziom życia i sytuacja mieszkaniowa są pojęciami niejednorodnymi, a główną hipotezą było przypuszczenie o istotnej zależności między nimi. W rozdziałach teoretycznych opisano determinanty poziomu życia i sytuacji mieszkaniowej oraz metody ich pomiaru. W części empirycznej opracowano autorski syntetyczny miernik poziomu życia oparty na analizie potrzeb, zgodnie z katalogiem zawartym w europejskim systemie wskaźników społecznych (European System of Social Indicators). Pełnił on funkcję narzędzia do oceny i porównania poziomu życia ludności Polski. Następnie opracowano autorski wskaźnik syntetyczny opisujący sytuację mieszkaniową na podstawie elementów standardu mieszkaniowego. Dzięki tym wartościom do modeli ekonometrycznych za pomocą jednej zmiennej można wprowadzać zmienne z zakresu poziomu życia i mieszkalnictwa, zastępując w ten sposób wielość cech statystycznych. Podstawowym obiektem badań było szesnaście województw, które uporządkowano pod względem wartości analizowanych cech. Na tej podstawie potwierdzono wystąpienie zależności między sytuacją mieszkaniową a poziomem życia w Polsce.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38