Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Wpływ zaufania do marki na zachowania konsumentów
Wpływ zaufania do marki na zachowania konsumentów
Cena: 25,20 zł
Autor: Rudzewicz Adam
Liczba stron: 194
Rok wydania: 2018

W monografii syntetycznie ujęto istniejący dorobek literatury oraz przybliżono rozumienie istoty zaufania i jego wpływu na zachowania zakupowe konsumentów. Podjęto też próbę precyzyjnego zdefiniowania zaufania konsumenckiego do marki oraz wyodrębnienia jego głównych składników. Rozważania przeprowadzono zgodnie z modelem hipotetyczno-dedukcyjnym. Celem głównym pracy było określenie wpływu zaufania konsumenckiego do marki na lojalność konsumenta. Sposób jego realizacji polegał na krytycznym przeglądzie literatury wspartym wynikami przeprowadzonych badań własnych. Badania te charakteryzuje podejście analityczne, dające możliwość uogólnienia i modelowania wyników.
Zaproponowana przez autora koncepcja badawcza pomiaru zaufania konsumenckiego do marki, a następnie określenie relacji między zaufaniem a lojalnością konsumenta są rozwinięciem paradygmatów ekonomii behawioralnej. Podejmowane przez autora rozważania wpisują się również w nurt nowej ekonomii instytucjonalnej, w której uznano, że trwałe relacje przedsiębiorstwa z konsumentami oparte na zaufaniu tworzą silną instytucję.
Ponadto wykazano, że zaufanie i jego składniki wpływają na efektywność działań przedsiębiorstwa rozumianą jako wzrost lojalności konsumenta. Działania te zweryfikowano i potwierdzono zaawansowanymi metodami statystycznymi.

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38