Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Kulturowe uwarunkowania powstawania i funkcjonowania szarej strefy
Kulturowe uwarunkowania powstawania i funkcjonowania szarej strefy
Cena: 37,80 zł
Autor: Buszko Andrzej
Liczba stron: 282
Rok wydania: 2019

Każde podjęcie działalności gospodarczej jest wyrazem aktywności człowieka. Ścisły związek prawa z gospodarką wykształcił pojęcie legalnej działalności gospodarczej. Wraz z zaistnieniem legalnej działalności gospodarczej i ukonstytuowaniem się norm w ramach funkcjonujących struktur państwowych pojawiły się dwie ważne kategorie, trwale obecne w szeroko rozumianych naukach społecznych, tj. szara strefa oraz kultura. Ich ważność docenia się w zachodzących procesach ekonomicznych, stąd tak często są one przedmiotem wielu badań, analiz i dociekań naukowych. Zarówno szara strefa, jak i kultura, szczególnie narodowa, są kategoriami występującymi w każdym kraju i gospodarce. W dobie globalizacji znaczenie kultury narodowej zyskuje bowiem inny wymiar, a szara strefa i kultura stają się autonomiczne w stosunku do gospodarki i polityki, determinują nowy ład danego państwa.
Mają też zdecydowany wpływ na rozwój ekonomiczno-społeczny. W specyficznych przypadkach szara strefa może wręcz sprzyjać rozwojowi, jednak najczęściej stanowi realne zagrożenie dla gospodarki. Autor szczegółowo i interdyscyplinarnie odniósł się do podjętego problemu, uwzględniając również własne doświadczenia naukowe. Pracę zamyka obszerna bibliografia i wykaz tabel oraz rysunków.

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38