Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w urzędach samorządu gminnego - perspektywa pracownika
Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w urzędach samorządu gminnego - perspektywa pracownika
Cena: 42,00 zł
Autor: Czaplicka-Kozłowska Iwona Zofia
Liczba stron: 413
Rok wydania: 2019

Autorka podjęła próbę określenia skutecznych narzędzi motywowania w urzędach gmin z perspektywy pracownika samorządowego. Przez narzędzia motywowania przyjmuje się wszystkie czynniki stosowane przez organizację, mające na celu wzbudzenie motywacji wewnętrznej. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem sektora publicznego, w tym administracji publicznej. Odniesiono się do koncepcji biurokracji Maxa Webera, roli organów lokalnych, ich zaplecza urzędniczego w skutecznym zarządzaniu systemem, jakim jest samorząd gminny. W rozdziale drugim omówiono obszary zadaniowe zarządzania kadrami, kwestie naboru pracowników, zwrócono uwagę na aspekt doskonalenia kwalifikacji i ocen pracownika. W rozdziale trzecim przedstawiono analizę wyników postępowania badawczego. Na podstawie autorskiego kwestionariusza ankietowego dokonano oceny stosowanych narzędzi motywowania w urzędach gmin. W rozdziale czwartym zaprezentowano zbiór zawierający skuteczne narzędzia motywowania przekładające się na efektywną realizację zadań przez urząd. Pracę zamyka obszerna bibliografia oraz Załączniki.

 

Nakład wyczerpany.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38