Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania
Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania
Cena: 26,25 zł
Autor: Niedzielski E. (red.)
Liczba stron: 259
Rok wydania: 2006
Zakres problemowy nauk o zarządzaniu jest bardzo rozległy. Obejmuje zagadnienia ogólne związane z powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształceniem i rozwojem organizacji oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące poszczególnych funkcji i procesów realizowanych w tych organizacjach. Współczesne zarządzanie wymaga umiejętności łączenia klasycznych zasad z wymaganiami przyszłości. Podręcznik pod redakcją E. Niedzielskiego zawiera podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, a więc zagadnienia wspólne dla wszystkich organizacji i wszystkich poziomów zarządzania. Jest to wiedza potrzebna do zrozumienia zasad funkcjonowania organizacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów. Treść podręcznika obejmuje cztery podstawowe funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Tematykę tę uzupełniono o zagadnienia związane z rozwojem teorii organizacji i zarządzania, podejmowania decyzji, zarządzaniem bieżącym (operacyjnym) i długookresowym (strategicznym). Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków, na których podstawy zarządzania są jedynym przedmiotem związanym z tą dziedziną wiedzy. Jest to kompendium wiedzy potrzebnej do zrozumienia podstaw funkcjonowania organizacji i pełnienia funkcji kierowniczych

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38