Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Uwarunkowania i rozmiary polskich migracji do Norwegii
Uwarunkowania i rozmiary polskich migracji do Norwegii
Cena: 25,20 zł
Autor: Organiściak-Krzykowska Anna, Piotrowski Marek, Ciulkin Katarzyna
Liczba stron: 105
Rok wydania: 2020

„Migracje ludności są ważnym problemem społeczno-ekonomicznym, dotyczącym wszystkich państw świata. [...] W atmosferze postępujących procesów globalizacyjnych i wynikającej z nich potrzeby integracji w wymiarze społecznym i gospodarczym, międzynarodowy ruch pracowników zyskał masowy i powszechny charakter. [...] Niniejsze opracowanie jest poświęcone emigracji Polaków do Norwegii. Wybór Norwegii jako jednego z docelowych kierunków emigracji Polaków został podyktowany wzrostem liczby emigrantów z Polski udających się do Norwegii w procesie tzw. emigracji pracowniczych. Zgodnie z prawem imigracyjnym Norwegii, obowiązującym od 1 stycznia 2010 roku, obywatele Polski nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę lub pobyt w Norwegii. Jednocześnie bliskość geograficzna, wysoki poziom popytu na pracę i wysoki poziom płac stały się istotnym czynnikiem powodującym emigrację Polaków do Norwegii. [...] Uwaga Autorów została skupiona na polskich emigracjach do Norwegii, a zwłaszcza głównych ich uwarunkowaniach, specyfice oraz rozmiarach. [...] Celem badań - będących podstawą przygotowania niniejszej monografii - była charakterystyka, analiza i ocena polskiej emigracji do Norwegii. Ze względu na dostępność danych statystycznych, zakres czasowy badań objął lata 2008-2018".


Ze Wstępu

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38